Lunes a Jueves: 10:00 - 15:00 / 16:00 - 19:00 | Viernes: 10:00 - 15:00

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CASC ANTIC BCN SL informa que és titular del lloc web WWW.CASCANTICBCN.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la mencionada Llei, CASC ANTIC BCN SL informa dels següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CASC ANTIC BCN SL, amb CIF B63399018 i domicili social a RAMBLA DEL RAVAL 37 08001, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 36214, foli 71, fulla B280981 i inscripció 1. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: INFO@CASCANTICBCN.COM.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CASC ANTIC BCN SL confereix la condició d’usuari, pel qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CASC ANTIC BCN SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CASC ANTIC BCN SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i legalitat de les informacions proporcionades per l’usuari en els formularis estesos per CASC ANTIC BCN SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CASC ANTIC BCN SL contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre manera puguin suposar lesionar els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política de enllaços i exencions de responsabilitat

CASC ANTIC BCN SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

CASC ANTIC BCN SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CASC ANTIC BCN SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

CASC ANTIC BCN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

D’acord amb el disposat en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CASC ANTIC BCN SL amb CIF B63399018 i domicili social situat a RAMBLA DEL RAVAL 37 08001, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

En compliment amb la normativa vigent, CASC ANTIC BCN SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

CASC ANTIC BCN SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CASC ANTIC BCN SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@CASCANTICBCN.COM.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre CASC ANTIC BCN SL i l’usuari.

CASC ANTIC BCN SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix utilitzant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

CASC ANTIC BCN SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CASC ANTIC BCN SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual pel dret espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CASC ANTIC BCN SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CASC ANTIC BCN SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CASC ANTIC BCN SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CASC ANTIC BCN SL es reserva, a més, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o pel incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CASC ANTIC BCN SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Compare listings

Compare