Lunes a Jueves: 10:00 - 15:00 / 16:00 - 19:00 | Viernes: 10:00 - 15:00

Como comprar un piso en Barcelona

  • hace 11 años
  • Sin categoría

Barcelona és una de les ciutats importants d’Europa; la diversitat de la seva gent així com la seva extensa oferta cultural, gastronòmica i esportiva, gaudint majoritàriament d’un clima esplèndid per a dur a terme innumerables activitats a l’aire lliure, especialment a les seves platges i al mar, atreuen dia a dia més visitants de tots els racons del planeta per a invertir en la compra d’una vivenda.

Quan arriba al punt de decidir-se a comprar, un ciutadà resident o no a l’estat espanyol, a de tenir en compte alguns aspectos importants, tenir certa documentació i complir amb algunes premises fonamentals:

En primer lloc, ha de seleccionar la zona de la ciutat en la que li agradaria tenir la vivenda, prioritzant clarament l’ús que en farà. Si es tracta de sojornar-hi en visites esporàdiques a la ciutat o per a destinar-lo a lloguer, sempre serà millor escollir el centre de la ciutat, ja que les seves comunicacions i la seva activitat faran més amables i sencilles les seves estades, o més fàcil el seu lloguer.

signature

Una vegada seleccionada la zona i sabent el capital que està disposat a destinar a l’adquisició i a les seves despeses, toca escollir el tipus d’habitatge establint un ordre de prioritats i preferències. Un apartamento ampli o petit, amb 1,2 o més habitacions, també es pot actualitzar de seguida o el pot actualitzar al seu gust.

És fonamental escollir un agent immobiliari important de la ciutat que li generi confiança, ja que ell podrà interpretar les seves necessitats i preferències, tot facilitant així la seva recerca i proposar-li diferents opcions.

Quan ja tingui un immoble escollit, haurà de complir els pasos següents:

• 1) Declarar per escrit el seu interès de compra. A partir d’aquest moment, rebrà, per part de la Nostra agència, la nota simple que certifica el nom del propietari, la superfície del immoble, l’existència d0’hipoteques i altres deutes, a fi que s’estalvii més tard sorpreses poc agradoses. En aquest punt del procés no haurà d’abonar cap import.

• 2) Reserva de la Propietat:
Una vegada coneguda la situación legal del immoble, haurà de formalitzar la seva intenció fent dipòsit d’una reserva de compra, una oferta on s’especificarà la seva proposta i forma de pagament així com les obligacions principals de les parts compradora i venedora (aquest pas es formalitza directamente amb l’empresa immobiliària).

• 3) Ja finalitzada la negociació, el següent pas és la signatura d’un contracte privat de compravenda amb el venedor del pis. En aquest acte el comprador entregarà al venedor el 10% del valor del immoble, a compte del preu final. El típic contracte d’arres espanyol diu que si el comprador renuncia a comprar, perd els Diners que va donar. Si el venedor renuncia, ha d’abonar al comprador el doble de la quantitat dipositada. En alguns casos i si es pot realitzar la compra en un temps breu, es podrà passar directamente a la firma de l’escriptura devant d’un notari.

• 4) El barrer pas és l’escriptura de compraventa: davant de notari, el comprador farà entrega de la quantitat pendent (90%) i el venedor li cedirà el títol de propietat.

 

Els documents a presentar davant de notari són: una prova d’identitat (o un poder de firma, si és el cas) d’ambdues parts, l’original del títol de propietat del venedor, comprovants dels pagaments del comprador. Quan comprador i venedor ja hagin signat, el notari firmarà a sota amb la seva signatura de protocol. El contracte queda a punt per el pagament dels impostos.

Tases i despeses

Per el comprador:

ITP – Impost de transmissió patrimonial: 8%

Despeses de notaria, gestoria, segells i inscripción al Registre Central de la Propietat: entre el 0,5% i el 2%, subordinat a la modalitat de compra (amb o sense hipoteca).

El comprador serà informat amb transparència sobre els impostos i despeses totals a la fi de la negociación, ans de signar el contracte d’arres.

Per el venedor:

Un impost anomenat plusvàlua. Amb una còpia de l’escriptura, el venedor ha d’anar a l’Ajuntament. Després d’omplenar un mòdul, rebrà una notificación per correu amb l’exacte import a abonar. L’import es calcula a partir del nombre d’anys de possessió de l’immoble i del valor de la propietat determinat pel cadastre.

El venedor ha d’asumir també amb les despeses administratives per a esborrar tots els deutes anteriors, si és el cas (hipoteca, deutes relacionats amb despeses i obres de comunitat, etc).

Agències immobiliàries a Catalunya

A Catalunya existeix un registre oficial d’agents immobiliaris (AICAT), on cada agent que vulgui exercir com a professional a la seva ciutat, ha d’acreditar la seva idoneïtat i una assegurança de caució (responsabilitat civil). Com agència immobiliària professional, Cas Antic BCN té el seu número de registre, pero ferir la màxima confiança, una garantia de calitat per als compradors, especialmente per als estrangers que necesiten una especial protecció dins la selva del mercat immobiliari. A Espanya, les agències immobiliàries cobren els seus honoraris al venedor, per tant el comprador no ha de pagar cap comissió de compra a l’empresa. Si així ho prefereix, el comprador pot rebre un assessorament especial i pagar pels serveis adicionals de la Nostra agència:
– Ajuda en l’obtenció del NIE, inici d’un compte bancari espanyol (per a compradors forànis).

– Ajuda en l’obtenció de l’hipoteca.
– Gestió de tràmits després de la compra (per ejemple, canvi de titularitat de serveis d’aigua, llum, gas).
Projectes de reformes per a obres majors i menors, mobiliari, decoración per a futurs lloguers.

 

bureaucracy

Documents que el venedor ha de presentar al comprador:

Escriptura de la propietat
Nota de registre de la propietat
IBI (impost sobre bens immobles).
Document de la Comunitat de Propietaris que acrediti el pagament regular de les despeses de comunitat.
Cèdula d’habitabilitat

Comparar listados

Comparar